Návrat na hlavní stranu

5.1. Baroko (1600-1750)

Ve výtvarném umění v poslední čtvrtině 16.stol. v Itálii (portugal.baroko = nepravidelně vytvářená perla). Živější, vzrušenější formy, místo štíhlých sloupů tvary spirálovité, ornamentika bohatší, sochy ne statické, ale v pohybu, na obrazech nekonečnost prostoru.

V renesanci: ideál antického umění, záležitost úzké skupiny vzdělanců

V baroku: umění hlouběji mezi nejstaršími vrstvami, ovlivnění celé společnosti, zesílení citového prvku

V politickém dění: nerovnoměrný vývoj v Evropě. Postupně nová forma vlády - absolutismus (= pevná centrální panovnická moc). Třicetiletá válka (1618-48): mezi státy protestantskými a katolickými (Španělsko, Rakousko). Nejsilnější absolutistická monarchie - Francie.

U nás - r.1620 bitva na Bílé hoře - dědičné právo Habsburků, šlechta investorem velkých staveb v Praze.

Církev - upevnění katolictví, další významné církve v jeho stínu (luterství, kalvinismus, anglikánská církev).

V kultuře: dvory panovníků a církevních činitelů, iniciátorem katolictví.

Itálie - centrum (Řím, Benátky, Neapol, Bologna)

Francie - zámek Versailles /saj/, dramatik Moliére /moljer/ (1622-73), racionalistický filozof Descartes /kár/ (+1650)

Španělsko - dramatik Calderón (1600-81), malíř Velásquez /skes/ (1599-1660)

Holandsko - malíři van Dyck /dajk/ (1599-1641), Rembrandt van Rijn (1606-69), filozof Benedictus Spinoza (1632-77)

Anglie - filozofové Bacon /bejkn/ (1561-1626), Hobbes /hobs/ (1588-1679), Locke /lok/ (1632-1704), Berkeley /bárkli/ (1684-1753), fyzik, matematik a astronom Newton /njútn/ (1643-1727

Čechy - architekt Kryštof Dienzenhofer /dýnc/ (1655-1722) a jeho syn Kilián Ignác D. (1689-1751), malíř a grafik Jan Kupecký (1667-1740), filozof, spisovatel a pedagog Jan Amos Komenský (1592-1670)

V hudbě:nová stylová epocha (ve výtvarném umění je baroko závěrečnou fází renesance!). Hlavní znaky:

Periodizace období baroka v hudbě:

I. Baroko rané /1580-1630/ - na počátku Florentská camerata, styl doprovázené monodie.

II. Baroko střední (1630-80) - benátská operní škola (Monteverdi), latinské oratorium (Carissimi), Frescobaldi, Schútz, Lully

III. Baroko vrcholné (1680-1730) - neapolská operní škola (A.Scarlatti), H.Purcell, D.Buxtehude, G.F.Hándel, J.S.Bach, G.Ph.Telemann. Hlavní osobnosti instrumentální hudby: v Itálii A.Corelli a A.Vivaldi, ve Francii F.Couperin aj.Ph.Rameau

POKRAČOVÁNÍ TEXTU KAPITOLY


 

Copyright 1994-2019 © Luděk Šorm